2020. március 30., hétfő

21 napos kihívás otthonra az olvasóvá neveléshez

A Magyar Olvasástársaságot (HUNRA - Hungarian Reading Association) olvasáskutatók, könyvtárosok pedagógusok, nyelvészek, szerkesztők, gyógypedagógusok és pedagógusképzéssel foglalkozó szakemberek alapították 1991-ben. 


A HUNRA a napokban tette közzé játékos, 21 napos kihívását, amelynek végrehajtása az  élet természetes részévé teheti az olvasást. 

Napi (legalább) 15 perc, három héten át, és megváltozik a világ. 


A "játéktér" PDF-ben:

Képtalálatok a következőre: pdf

2020. március 25., szerda

Fiatalon legendává vált

Szelényi Nándor teljes testnevelői pályafutását Erzsébet-Bélatelep szolgálatában töltötte, így akinek bármi köze volt a Kund (Kond) Utcai Általános Iskolához, tudja, ki volt Nándi bácsi. Munkásságát, példamutató életútját mindenki elismeri, az egykori Népsport portréjában is csak az a rendkívüli, hogy már 1958-ban megjelent. Álmodozó fiatalember a Kund utcában


Melyik fiatal ne szeretne álmodozni a jövendőről? Ilyenkor csupa rózsás kép jelenik meg előttük, de csak nagyon kevesen járnak a valóság cipellőjében. S mert ez oly ritka, hadd mutassunk be egy fiatalembert, aki pályájának küszöbén nem kívánt magának semmi csodálatosat, semmi rendkívülit. És mégis álmodozott...

Aki járt már a Kund utca környékén a XVIII. kerületben, s látta az egymás mellett meghúzódó házakat, hallgatta a csendet, s beszippantott a gyárak füstjétől nehéz levegőbe, nehezen tudná elképzelni, hogy valaki ide kívánkozzék. Mégis egy fiatalembernek nem volt egyéb vágya, minthogy ide kerüljön — testnevelő tanárnak.

Szelényi Nándor itt nőtt fel, szereti ezeket az apró házakat, a gyerekeket, az embereket, az itteni levegőt. 1953-ban, amikor elvégezte a Testnevelési Főiskolát, az volt az álma, hogy ide kerüljön vissza — testnevelő tanárnak. Pedig a Kund utcai iskolában nem volt tornaterem, sem a testnevelési órákhoz szükséges sok alapvető eszköz, sőt még rokonszenv sem volt a testnevelés iránt. Ö mégis ide vágyódott. De — ez a kívánsága csak 1957-ben teljesült.

A tennivalók milyen tömege várt az ifjú testnevelő tanárra! S ő hozzá is látott. Először különféle játékokat eszelt ki, amelyeket az udvaron lehetett játszani. A játék vonzotta a gyerekeket, s örömmel várták a testnevelési órákat. Szelényi Nándor azonban nem elégedett meg ezzel, Igazi oktatásra. a gyerekek Igazi testnevelésére vágyott. Ehhez azonban meg kellett teremteni a feltételeket.

Kiszemelte az egyik tantermet tornateremnek, lótott-futott és néhány hét múlva diadalmasan közölte, hogy négy darab bordásfalat is kap az Iskola. Sőt két ugrószekrény is került, igaz, nagyon rossz állapotban. Most a szülőkhöz fordult. Pálinger Géza személyében áldozatkész asztalos jelentkezett — s hamarosan két ugrószekrény várta a tanulókat az újdonsült tornateremben. Ezután már megkövetelte, hogy a gyerekek is megfelelő felszerelésben jelenjenek meg. Egyre több fehér tornaing, s tornacipő kandikált ki az iskolástáskákból. Minden testnevelési óra új, meg új élményt jelentett a gyerekeknek, különösen, amikor a medicin-labdával és a kézilabdával is megismerkedtek. Lassan a szülők is kezdtek megbarátkozni a tornázással, s a testnevelést, no meg a tornacipőt nem tartották az új tanár hóbortjának. Szelényi Nándor számára pedig az óra mutatója csak azt jelezte, hogy mikor csöngetnek ki vagy be, de hogy a mutató délután 6 vagy este 9 órát jelzett — számára közömbös volt. Ott fúrt-faragott az iskolában, bővítette, szépítette a tornatermet, gyűjtögette a szereket és gondolkozott. Addig-addig gondolkodott, míg egyszer beállított Harka István igazgatóhoz, s elmondta, hogy sok mindenre lenne szüksége még az iskolának ahhoz, hogy olyan testnevelési órákat tartson, mint amilyeneket ő a főiskolán megálmodott. S a közös fejtörésből megszületett az iskolai sportünnepély terve. Felkeresték a szülőket, elmagyarázták nekik, hogy mi mindenre van szükségük, s ha ezeket sikerül megszerezni, értékesebbek  lesznek a testnevelési foglalkozások.Az eredeti cikk illusztrációja


A papák, a mamák mind munkába álltak, nagyszerű büfé volt és — 1400 forintos tiszta bevétel. 

Ezután már egy szekrény kellett a sok holminak, amelyet a Kund utcaiak szeretetre méltó túlzással szertárnak neveznek. Van abban a „szertárban" súlygolyó, pinpong-ütő, apró futócipők, sőt még melegítők is sorakoznak. Igen, most már ilyesmire is szükség van. hiszen a gyerekek nem érik be a testnevelési órákkal, többet akarnak, s Szelényi Nándor szívesörömest foglalkozik velük az iskolai sportkörben. S a szülők, akik addig nem valami jó szemmel nézték az új testnevelő „hóbortjait”, látva a gyerekek lelkesedését, Szelényi Nándor segítőivé váltak. Az atlétizálni vágyó gyerekek pedig Zelnitzky István* személyében lelkes edzőre találtak. Zelnitzky papa azonban nemcsak az atlétákkal törődik, hanem sok mindenben segítségére van az iskolának. És nem ő az egyetlen, aki szabadidejében kész barkácsolni vagy javítani egy- egy sportszert, hogy gyermekeiknek még nagyobb örömük legyen.

Több gyereknek, aki tornázik, birkózik — sportsikert jósolnak, de Szelényi Nándor ezekre csak ennyit mond:

— Fiatalok ezek, még nem lehet tudni, mi lesz belőlük. Én nem akarok feltétlenül világbajnokokat nevelni, de ha majd netán mégis világbajnok kerül ki közülük, persze nem fogom szégyellni, hogy én biztattam. De nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy ügyesek, jómozgásúak legyenek és szeressék az egészséges testedzést.

Ennél többet testnevelő tanár nem mondhat, s Szelényi Nándor nem is a szavak embere, mindennap azon munkálkodik, hogy vágyai, a mindennapi testnevelési órákon valósággá váljanak.


Réti Anna


Nándi bácsi és egyik kézilabda-csapata (A képről ITT írtunk korábban)


Az eredeti szöveg a sportnapilap 1958. május 25-i számában jelent meg. (14. évfolyam, 102. szám). A lapszám 3. oldala az Arcanum Tudománytárából:  


Képtalálatok a következőre: pdf


* Zelnitzky István, Honvéd egykori trénere, több válogatott atléta nevelőedzője 2002-ben hunyt el. Nyolcvanhat évet élt. 

2020. március 24., kedd

Modern idők

Sokakat fűznek felejthetetlen emlékek régi iskolaépületeinkhez, de kétségtelen, hogy a Vajk utcai telephely átadása nagy előrelépést jelentett. Erről beszélt dr. Horváth Attila tanár úr is a Köznevelés című lapnak 1985-ben. 


Az oktatási hetilap 1985. május 3-án megjelent számában (41. évfolyam/18.) közölte T. Puskás Ildikó összeállítását Vélemények a szaktantermekről címmel. Az iskolánkban kialakult korai gyakorlatról  mesélt egykori munkatársunk: 

"A XVVIII. kerület Kond utcai általános iskola tanulói idén új épületbe költöztek, kabinetrendszerben tanulnak. Horváth Attila tanár szerint az eddigi, a tanárt és a diákot egyaránt fárasztó váltott tanítás helyébe lépett a korszerűbb, a szaktantermi oktatás.


Horváth Attila Kisinócon
(a képet Boros István osztotta meg az öregdiákok Facebook-csoportjában)


— A kabinet egyben az eszközök gyűjtőhelye is — mondja a kolléga —, ezáltal itt könnyebb a tanár munkája. Nem kényszerül a tanítás kezdete előtt vagy a szünetekben térképet, rádiót, írásvetítőt keresni, cipelni. De a kényelmen kívül más haszna is van. Tavaly részt vettem egy Vizsgálatban, melyet az Országos Pedagógiai Intézet végzett. Kérdezőbiztosként sok iskolában megfordultam. Az adatok értékelése még tart, de az már most látható, hogy a tanulók tudásából nyugodtan következtethetünk a szakterem színvonalára, felszereltségére. Kiderült e vizsgálatból továbbá, hogy száz szakterem közül harminc ál szakterem. Vagyis csak a nevében az, felszereltsége nem üt el a hagyományos tantermekétől. De kabinet és kabinet között is nagyok a különbségek, a jól felszereltek nem mindegyikében folyik komoly műhelymunka, annak ellenére, hogy a lehetőségek megvannak hozzá. Ebből is látszik, hogy mennyi minden múlik a tanár személyiségén, felkészültségén, rátermettségén. 
A szaktantermi oktatás kényszerű velejárójának látszik a táskacipelés, a vándorlás. Ez esetenként jó szervezéssel elkerülhető. A szakterem alkalmas arra, hogy benne tankönyveket, albumokat, képeket tároljanak a gyerekek. Ezeket az eszközöket nem kell magukkal vinni az óra végén." 


A teljes cikk:

Képtalálatok a következőre: pdf
2020. március 23., hétfő

"...az iskola olyan hely legyen, ahová a gyerekek szeretnek járni..."

Az alábbi rövid írás a 10 éves Vajk Utcai Általános Iskolát mutatta be a Magyar Hírlap 1994. április 25-i  (95. szám, 6. oldal) kiadásában.


A cikket az átmenetileg ingyenessé tett Arcanum Digitális Tudománytárban találtuk. 

2020. március 22., vasárnap

Örökzöld vadnyugat

Az olvasást semmivel sem lehet pótolni, viszont vannak helyzetek, amikor a hagyományos módszerrel nem juthatunk betűhöz. Házimunka, például mosogatás közben kifejezetten bonyolulttá válhat az  olvasás, és az esti mese sem maradhat el csak azért, mert apának vagy anyának nincs már hangja, ereje egy újabb fejezet leküzdéséhez. 

Ilyen esetekre jó a hangoskönyv, esetleg egy rádiójáték. Mindkettőből bőséggel találunk a világhálón.           

Egyik friss kedvencünk a Winnetou 1980-ban készült feldolgozása. A főbb szerepekben olyan kiváló színművészeket hallhatunk, mint Cserhalmi György (Winnetou), Kozák András (Old Shatterhand) vagy Agárdi Gábor (Bancroft). 

Karl May regényét – Szinnai Tivadar fordítása alapján – Bozó László rendezte. A dramaturg Asperján György volt.
2020. március 20., péntek

Hol találunk segítséget az otthoni tanuláshoz?

Robbanásszerűen nő a tantermen kívüli oktatást, az önálló ismeretszerzést, elmélyítést szolgáló internetes adatmennyiség. Bár az elsődleges "forrás" ebben a helyzetben is a szaktanár,  a tanító, összegyűjtöttünk néhányat azokból a weboldalakból, csatornákból, amelyek segíthetik a tananyag otthoni feldolgozását.  
A portált rekordidő alatt hozta létre egyetemisták egy csoportja. Az oldalon segédanyagokat, online tudáspróbákat találunk. 


5-15 perces leckék, igazi tanárok magyarázatával. A gyakorláshoz a Tanulizátort ajánlják. 

3. M5 

Az oktatási csatornává alakított köztelevízió gazdag archívumot állított az oktatás szolgálatába. 


Az új Sulinet portálon tudományterület és évfolyam szerint csoportosítva találjuk meg a tananyagokat,  kiadványokat. A korábbi változathoz képest sok korszerű funkcióval bővült, a Junior Sulineten játszhatunk is.   


A történelem és a modern technológia szerelemgyereke. 


Felső tagozatos nyelvtan és matematika.


Tananyagok, versenyek, tehetségtámogatás. 


Megbízható ismeretanyag mindenféle tantárgyhoz.


Szórakoztató és informatív tartalmak, videók, 3D animációk és interaktív térképek.  Áttekinthető menürendszer, kattintható szakszavak és okosfeladatok. 


Mérhető tudás öt perc alatt történelemből, földrajzból,irodalomból,biológiából és angolból.

10+1. MozaWeb

Ingyenesen elérhető digitális tankönyvek, interaktív tartalmak és oktatási szoftver. Az egyik legjobb a piacon. 2020. március 18., szerda

Szubjektíven a tantermen kívüli munkarendről

Kimaxoljuk az otthontanulást: ha az óvodást nem számítjuk, hét gyermekünk jár három intézmény hét különböző évfolyamára. Ehhez jön még két iskola a szülők munkahelyeként. Vekerdy Tamás 
Vekerdy Tamás 2013-ban járt a Vajkban, és ott is elmondta, gyakorlatilag szó szerint ugyanúgy, amit most egy pszichológiai portálon megtaláltam: "Általánosságban tudjuk, hogy minden szülő a saját gyerekének a legrosszabb korrepetitora. Az első három percben: Úristen, a gyerekem butább, mint gondoltam! Ez megrendítő. A második három percben: A gyerekem nemcsak butább, jellemtelen is. Zsoltikám, mit csinálsz, amíg én a matematikáddal a lelkemet teszem ki? Semmit, apa, figyelek. Figyelsz? Még hazudsz is? Nem a kenyérgalacsint gyúrod az asztal alatt? A harmadik három percben: Ez a gyerek engem nem szeret. Ezt eddig nem vettem észre. A tizedik percben elkeseredésemben üvöltök, a gyerek sír. Ez a normál otthoni, szülői korrepetálás lefutási görbéje, jó szülővel, jó gyerekkel, jó kapcsolatban."


Sűrűn gondoltam ezekre a mondatokra ma - és mindennemű lelki gyakorlatra, amit valaha végeztem -, miközben a harmadikosunknak és az ötödikesünknek segédkeztem a nyelvtani anyag feldolgozásában. Pedig gyakorlattal és (a tárgyat tekintve) valamennyi ismerettel is rendelkezem.

Míg sebeket kaptam és osztottam a harctéren, eszembe jutottak azok a szülők, akik nem maradhatnak otthon házi őrizetbe kényszerült utódaik mellett, és a munkából hazatérve, fegyvertelenül küzdenek meg azokkal a problémákkal, amelyekre a pedagógusokat indokoltan hosszú évek alatt, célirányosan készítik fel. Pedig az a felkészítés sem ér sokat tapasztalat és elhivatottság nélkül.  Vekerdy a Vajkban (2013. november 4.)

Mit tehetünk azért, hogy ez a mindannyiunk számára különleges helyzet legalábbis kezelhető legyen?

Az első tennivaló a rend kialakítása. Ebbe beletartozik az is, hogy tényleg rendet rakunk, fényt, levegőt engedünk be, s kialakítunk egy munkaállomást, ahol a gyermek zavartalanul dolgozhat. De beletartozik az is, hogy olyan többé-kevésbé állandó napirendet követünk, amelyben éppúgy jut idő a tanulásra,  mint a pihenésre, a kikapcsolódásra és - kimondani is szörnyű - a házimunkára. (A mosogatógép bepakolva, a nyolc résztvevővel zajló Play Station-bajnokságban enyhe olasz fölény mutatkozik.) 

A második fontos feladat: lassuljunk le! Ehhez nekünk a nyári szünet elején is napokra van szükségünk, úgyhogy csak türelem! 
A "karantén" ingerültebbé tehet bennünket, de kellő körültekintéssel elmélyültebbé, igényesebbé is válhatunk a hatására. Személyes kapcsolatainkban és szórakozásainkban is. Erre is hatást gyakorol a rendezett környezet, a tervezés, például a tantárgyak, tennivalók sorrendjének meghatározása.  

A harmadik tanács, hogy ne maradjunk egykönyvűek! Az Internet, a televízió, szerencsés esetben a házi könyvtár segítségével változatossá, hatékonyabbá tehetjük az otthontanulást. 

Márpedig a tudásra szükség lesz. A járvány véget ér, az élet folytatódik. 
  

2020. március 17., kedd

Házi olvasmányok elektronikus könyvtárakban

Az iskolai gyűjtemény jelenleg zárva, de a kötelező és az ajánlott olvasmányok közül több is elérhető, legálisan letölthető szöveges formában, esetleg látássérültek részére készült hangoskönyvként. 


Az alábbi könyvek, hangoskönyvek linkjére kattintva a Magyar Elektronikus Könyvtár  vagy a Digitális Irodalmi Akadémia felületére jutunk.
 


Csukás István: Nyár a szigeten
Gárdonyi Géza:  Láthatatlan ember
Szabó Magda: Abigél
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (hangoskönyv)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (hangoskönyv)
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
Jonathan Swift: Gulliver utazásai (hangoskönyv)
Alexandre Dumas: A három testőr 
Charles Dickens: Twist Oliver
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (hangoskönyv)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (hangoskönyv)
William Shakespeare: Romeo és Júlia


Nógrádi Gábor négy könyvét ajánlotta fel az otthoni tanulás támogatására, Nógrádi Gergely pedig a Balhés Beni naplója című hangoskönyvet tette elérhetővé, hogy mindenki nevethessen egy kicsit. A kötetet Kerekes József színművész olvasta fel. 

Azt olvasok, amit akarok!

Az elmúlt évek során többször is járt nálunk Kovács Attila - írói nevén Holden Rose -, aki lendületes előadásai, töretlen jókedve és szórakoztató történetei révén sokakat meggyőzött arról, hogy az olvasás még mindig szórakoztató időtöltés.  


Egy mai ifjúsági szerző természetesen jelen van a kibertérben is. A 18. kerületben élő Kovács Attilát is megtaláljuk minden létező online felületen, és ő mindenhol ugyanazt hirdeti:  olvasni menő!

Sikeres sorozata fut Youtube-csatornáján is, amelynek címe, Azt olvasok, amit akarok! Az itt ajánlott könyvek között akad újabb is, régebbi is, és van talán olyan, amiért nem kell kimozdulnunk otthonról, mert vagy az otthoni könyvespolcon, vagy a világhálón megtaláljuk.  


Holden Rose a Vajk-szigeten 2019. május 13-án